Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Klęska Żywiołowa także w lasach prywatnych

Klęska Żywiołowa także w lasach prywatnych

 W lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nawałnica z 2017 roku na terenie gminy Koronowo dotknęła głównie wsie; Wierzchucin Królewski, Popielewo, Wiskitno, Huta, Łąsko Małe, Osiek, Sitowiec i Dziedzinek. Na powierzchni blisko 220 ha w jednej chwili przestał istnieć las na 30% powierzchni, a w takich wsiach jak; Popielewo i Huta uszkodzenia drzewostanów nastąpiły na ok. 80% powierzchni leśnej.

Po dwóch latach ponawałnicowe powierzchnie zostały uprzątnięte w ok. 90%, a ich właściciele przymierzają się do przygotowania gleby pod odnowienia, które zamierzają wykonać w latach 2020-2023. Odnowienia zniszczonych powierzchni w dużej mierze zależeć będzie od możliwości produkcyjnych okolicznych szkółek produkujących sadzonki takie jak; sosna, brzoza, dąb, buk, modrzew, świerk i inne, których na posadzenie ok. 75ha potrzebne jest ponad 600 tys. sztuk.

Właściciele lasów nadzorowanych nie zostali sami z problemem „nawałnicy”, gdyż w ramach sprawowanego nadzoru (zleconego przez Starostwo w Bydgoszczy) oraz zadań wynikających z Ustawy o Lasach Nadleśnictwo Różanna począwszy od instruktażu dotyczącego uprzątania takich trudnych powierzchni poprzez priorytetową odbiórkę i cechowanie drewna, bieżące doradztwo, niemal natychmiastowe odbiory (po uprzątnięciu) po tworzenie projektów odnowień dla poszczególnych powierzchni do odnowienia. W dalszej perspektywie czasu PGL LP będą się starały zabezpieczyć sadzonki do odnowień oraz doradztwo i nadzór nad wykonaniem odnowień przygotowanych do nasadzeń powierzchni. 
Nie bez znaczenia dla wykonania czynności uprzątania oraz odnowienia jest i będzie pomoc z Funduszu Leśnego, która w znacznej mierze jest już zrealizowana.