Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Klęska Żywiołowa – 2 lata później

Klęska Żywiołowa – 2 lata później

W dniach 23/24 października 2019 przeprowadzono Konferencję naukową pt. „Zagospodarowanie terenów klęskowych po huraganie z 2017 r. – teraźniejszość i przyszłość”. Spotkanie zorganizowali wspólnie Zarząd Oddziału PTL w Toruniu oraz Zarząd Oddziału Bydgoskiego SITLiD. Cel konferencji to zapoznanie jej uczestników z aktualnym stanem zagospodarowania terenów klęskowych, bieżącymi doświadczeniami związanymi z uprzątaniem, udostępnianiem, sadzeniem nowych drzew oraz ich ochroną. Omawiano także strategię i kierunki działań na najbliższe lata. Z ramienia Koła Zakładowego PTL działającego przy Nadleśnictwie Różanna w konferencji wzięło udział 4 pracowników - leśników z naszej jednostki. Pierwszego dnia odbyła się w miejscowości Fojutowo część kameralna - wykłady zaproszonych gości i przedstawicieli gospodarzy zakończone dyskusją uczestników. Drugiego dnia pojechaliśmy na teren lasów nadleśnictw, objętych klęską huraganu w niespotykanym dotychczas w Polsce współczesnej stopniu. Są to Nadleśnictwa: Przymuszewo, Rytel oraz Czersk. W czasie objazdu terenowego mogliśmy zobaczyć jak wiele już zrobiono aby zagospodarować drewno z obszaru klęskowego, uporządkować go i posadzić nowy las. Gospodarze nadleśnictw zapewnili nas, że w zakładanym pierwotnie okresie 5 lat od wystąpienia szkód cały ogromny obszar klęski zostanie przywrócony gospodarce leśnej i społeczeństwu.

PTL – Polskie Towarzystwo Leśne – organizacja non-profit skupiająca w swoich szeregach leśników- naukowców i praktyków. Członkami PTL mogą być również, i są, ludzie zainteresowani lasem, lecz nie związani z nim zawodowo. Do Polskiego Towarzystwa Leśnego należą oprócz leśników reprezentanci innych zawodów. Szeregi Towarzystwa otwarte są dla każdego, komu nie jest obojętny los i stan polskich lasów.

SITLiD – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa -  dobrowolna organizacja społeczna zrzeszająca inżynierów i techników branży leśnej i drzewnej. Organizacja propaguje rozwój nowoczesnej myśli leśnej, zajmującą się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz popularyzowaniem w społeczeństwie wiedzy z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowisk.