Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Uzupełnieniem całego systemu obszarów chronionych są wprowadzone ustawą z 16 października 1991 roku o ochronie przyrody, nowe formy ochrony a mianowicie: stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo krajobrazowe.