Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Lasy Nadleśnictwa Różanna

Lasy Nadleśnictwa Różanna

Lasy Nadleśnictwa Różanna stanowią "klamrę" spinającą Bory Tucholskie z Puszczą Bydgoską. Położenie nad malowniczym Zalewem Koronowskim oraz urokliwe miasteczko Koronowo umiejscowione w samym centrum nadleśnictwa stanowi o wielkiej atrakcyjności naszego terenu.

Pomiędzy Borami Tucholskimi a Puszczą Bydgoską w środkowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się Nadleśnictwo Różanna . Stanowi ono zwarte kompleksy leśne z przewagą borów sosnowych ciągnące się wzdłuż Zalewu Koronowskiego i rzeki Brdy o powierzchni  ogólnej bez mała 11 300 ha. Powierzchnia leśna  nadleśnictwa wynosi około 10 950 ha.

Od XII wieku tutejsze dobra leśne stanowiły własność książęcą, później kościelną by  w końcu po I rozbiorze Polski przejął je rząd pruski. Po tym czasie  rozpoczęła się organizacja gospodarstwa leśnego. Po odzyskaniu niepodległości lasy stanowiły własność państwa polskiego tworząc dwa nadleśnictwa Różanna i Stronno. W obecnych, nieznacznie tylko zmienionych współcześnie granicach Nadleśnictwo Różanna istnieje od 1975. Powstało z połączenia wcześniej wspomnianych jednostek, których nazwy pozostały jako nazwy obrębów.

Znaczącym wydarzeniem było utworzenie w latach 1956-60 Zbiornika Koronowskiego poprzez spiętrzenie rzeki Brdy. Jest on w tej chwili największą atrakcją turystyczną regionu. Wraz z Rynną Jezior Byszewskich, Doliną Brdy i licznymi śródleśnymi „oczkami wodnymi" (powstałymi w wyniku spiętrzenia wód zalewu) przyciąga on corocznie w nasze okolice rzesze turystów – głównie wędkarzy i wodniaków.

Położenie nadleśnictwa między dwoma największymi kompleksami borowymi województwa determinuje jego charakter. Dominują tu siedliska borowe porośnięte przede wszystkim sosną zwyczajną (94% udziału). Spotykamy też lokalnie drzewostany z dominującym dębem lub przy brzegach licznych zbiorników i cieków wodnych na terenach podmokłych olchą. Pozostałe gatunki takie jak świerk, modrzew, brzoza, buk stanowią tylko domieszki. Mamy tu do czynienia z dużym areałem lasów ochronnych – głownie wodochronnych. Utworzone zostały też obszary chronionego krajobrazu: Zalewu Koronowskiego, Rynien Jezior Byszewskich oraz Doliny Rzeki Sępolenki.

W sercu Obrębu Różanna został powołany do życia rezerwat przyrody chroniący starodrzew dębu szypułkowego. Nosi on imię Jana Rychlickiego – zmarłego w 2011 roku  długoletniego nadleśniczego naszej jednostki, który za życia mieszkał w pobliżu.

Centralnym punktem nadleśnictwa jest miasteczko Koronowo na którego skraju posadowiona jest siedziba firmy. Miasto dzieli nadleśnictwo na dwa obręby na północy „Różanna" i na południu „Stronno" . Koronowo to malownicza miejscowość położona w dolinie Brdy, która swój rozkwit i prawa miejskie zawdzięcza założonemu tu przez Cystersów klasztorowi. Obecnie średniowieczny kościół pocysterski czyli bazylika mniejsza to perła architektury gotyku i baroku oraz główny zabytek miasta. Specyficzną ciekawostką zaś jest zakład karny zlokalizowany w budynkach poklasztornych (część celi osadzonych to byłe cele zakonników). Inne warte obejrzenia zabytki Koronowa to tzw. „diabelski młyn" – były młyn wodny, kościół Św. Andrzeja, ratusz miejski, układ urbanistyczny starego miasta, synagoga, kirkut oraz most kolei wąskotorowej.

Wzgórza wokół miasta porastają drzewostany grabowe. Jest to tzw. Park „Grabina", kiedyś główne miejsce wypoczynku mieszkańców. Obecnie trwają starania o rewitalizację parku. W najbliższej okolicy mamy jeszcze kościół w Byszewie czyli Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Krajny (to w Byszewie pierwotnie osiedlili się Cystersi), wiadukt „Doner" w Buszkowie, pozostałości po zamku krzyżackim w Nowym Jasińcu, spichlerz plebejski w Byszewie oraz dworek Leona Wyczółkowskiego w Gościeradzu. Mało znanym szerszemu ogółowi wydarzeniem jest „Bitwy pod Koronowem", która odbyła się 10.10.1410 r.  Była to zwycięska bitwa z Krzyżakami. Druga pod względem ważności po Grunwaldzie.