Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Pomiary powierzchni leśnych

Pomiary powierzchni leśnych

Podsumowanie działalności grupy związanej ze stworzeniem
 wytycznych przy pomiarach powierzchni zrębowych

 

            Jak istotny jest komfort pracy, przy której manipuluje się powierzchnią i której efekty mogą być weryfikowane przez przełożonych, nie trzeba raczej nikomu tłumaczyć.

Jedną z takich prac jest zakładanie rębni, czy to zupełnych czy złożonych, gdzie pomiar powierzchni będzie mieć wielki wpływ na dalszy ciąg zdarzeń odbywających się na danej powierzchni (rozliczanie wypłat związanych np. z przygotowaniem gleby, odnowieniami, pielęgnacją itp.). By zapewnić sobie wyżej wymienioną wygodę przy pomiarach powierzchni rębnych należałoby pracować z urządzeniem, którego wynik obarczony byłby jak najmniejszym błędem (wynikający ze zmian położenia pomiarowego oraz rzeźbą terenu).

W tym celu w naszym Nadleśnictwie "powołana do życia" została grupa robocza, która wypracowałaby schemat i wytyczne kontroli powierzchni zrębowych (zarówno na etapie przygotowywania szacunków brakarskich jak i po wykonaniu danej rębni).

Grupa podjęła następujące czynności:

  • spotkania we własnym gronie celem wymiany poglądów i doświadczeń, tzw. "burze mózgów:)",
  • zorientowanie się w sprzętach oraz technologiach dostępnych na rynku,
  • spotkanie z przedstawicielem firmy zewnętrznej celem odbycia szkolenia ze współdziałania aplikacji na smartfona z Leśną Mapą Numeryczną,
  • spotkanie z przedstawicielem firmy zewnętrznej w celu skontrolowania działania zaproponowanych urządzeń w terenie,
  • wybór urządzenia,
  • stworzenie wytycznych kontroli powierzchni zrębowych.

 

Dzięki możliwości zastosowania urządzenia z odbiornikiem GPS, z możliwie jak największą dokładnością oraz przy prawidłowym jego użyciu, nadarza się sposobność do ułatwienia sobie pracy związanej z wytyczaniem zrębów, a także do skonfrontowania ich powierzchni rzeczywistych z powierzchniami operatowymi. Oprócz wyżej wymienionych pomiarów przy zakładaniu zrębów, gniazd, luk lub kęp ekologicznych urządzeniez odbiornikiem GPS (poprzez określenie współrzędnych x, y, z) może być użyte przy ustalaniu, kontroli i odtwarzaniu granic administracyjnych, lini oddziałowych lub wydzieleń, wyznaczaniu powierzchni i lokalizacja odnowień naturalnych i sztucznych, określanie położenia drzew i drzewostanów nasiennych, lokalizację pożarów, wskazywanie lokalizacji pól zabiegowych (np. opryski lotnicze), inwentaryzacji przyrodniczej (lokalizacja zagrożonych siedlisk i gatunków roślin, grzybów i zwierząt, lokalizacja pomników przyrody) i inwentaryzacji uszkodzeń upraw i młodników przez zwierzynę, wyznaczaniu ścieżek leśnych i edukacyjnych, tras szlaków turystycznych, a także poprzez specjalne oprogramowanie wykorzystujące Leśną Mapę Numeryczną i bazę SILP wspomaga prowadzenie bieżące zadania gospodarcze (wyświetlanie opisu taksacyjnego, plany itp.).