Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Nowe Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Różanna

Nowe Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Różanna

Odbyło się zebranie nowo powstałego Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego

Dnia 26.09.2014 odbyło się zebranie nowo powstałego Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Różanna. Koło obecnie liczy 17 członków. Poprzedziło je spotkanie założycielsko - wyborcze, które odbyło się 05.09.2014, wybrano na nim zarząd oraz delegatów Koła.  Na zebraniu obecny był przewodniczący Toruńskiego Oddziału PTL zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Roman Dobrzyński. Uroczyście wręczono legitymacje członkowskie oraz oznaki z logo Polskiego Towarzystwa Leśnego. Pan przewodniczący wygłosił również prelekcję z pokazem slajdów na temat lasów Finlandii.

Polskie Towarzystwo Leśne jest organizacją, która powstała w 1882, kiedy to w Lwowie odbył się I Walny zjazd Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Pod obecną nazwą Towarzystwo funkcjonuje od 1925 roku. Ważnym punktem działalności jest czasopismo „SYLWAN" jedno z najstarszych pism leśnych na świecie, którego pierwszy numer ukazał się w 1820 roku.  Do szerokiego zakresu działalności PTL związanej z tematyką leśną należy zaliczyć:

  • inicjowanie rozwoju badań naukowych w leśnictwie oraz powiązanie nauki z praktyką
  •  czynny udział w obecnych dyskusjach nad przyszłym kształtem gospodarki leśnej, m. in. w opracowywaniu założeń strategii rozwoju lasów.
  •  współpraca z podobnymi ośrodkami za granicą, reprezentacja polskiego leśnictwa za granicą. Polskie Towarzystwo Leśne od wielu lat jest członkiem Międzynarodowej Uniii Ochrony Przyrody (IUCN).
  • Towarzystwo stoi również na straży kultury i tradycji polskiego leśnictwa i konsoliduje środowisko leśników w całym kraju.

 W szeregach Towarzystwa działają zarówno leśnicy naukowcy, jak i leśnicy - praktycy. Członkami PTL mogą być również ludzie zainteresowani lasem, lecz niezwiązani z nim, między innymi, przyrodnicy, historycy sztuki, lekarze, prawnicy i ludzie reprezentujący wiele innych zawodów.