Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

W Różannie Roczny Plan Sprzedaży osiągnięty został już 30 października...

W Różannie Roczny Plan Sprzedaży osiągnięty został już 30 października...

      Rok 2019 od samego początku był dla nas pracowity. Mając z "tyłu głowy" spuściznę po huraganie, który przeszedł przed dwoma laty przez Lasy Państwowe wiedzieliśmy, że już od pierwszych dni stycznia musimy sprawnie zorganizować pozyskanie i sprzedaż drewna. Gwarantem tego, stał się rozstrzygnięty w grudniu 2018 roku przetarg na usługi leśne, który stawiał nas o krok dalej względem nadleśnictw borykających się z niezakończonymi postępowaniami przetargowymi. Ponadto sytuacja panująca na rynku drzewnym jak i w sektorze usług okazała się dla nadleśnictwa sprzyjająca. Należało to bezdyskusyjnie wykorzystać. Przyczynkiem do tego, były prowadzone od połowy grudnia rozmowy z przedstawicielami tartaków, które miały na celu ustalenie dostaw na pierwsze tygodnie nowego roku. W efekcie czego, niemal przez cały styczeń i połowę lutego na terenie nadleśnictwa równocześnie pracowały cztery zestawy maszyn wielooperacyjnych   (harwester + forwarder) oraz kilka zespołów prowadzących prace gospodarcze przy użyciu pilarek spalinowych i przyczep samozaładowczych. Pozwoliło to już w pierwszym miesiącu br. na 6% wyprzedzenie założonego planu sprzedaży drewna. W kolejnych miesiącach dokładaliśmy przysłowiową "cegiełkę" osiągając w kulminacyjnym momencie wartość wyprzedzenia wynoszącą bez mała 25%. Przyczyniło się to bezpośrednio do zrealizowania planu sprzedaży przewidzianego na 12 miesięcy w połowie IV kwartału. Zwieńczeniem tego faktu stała się submisja drewna szczególnego zorganizowana w Nadleśnictwie Runowo. Na tę okoliczność pozyskaliśmy w Leśnictwie Aleksandrowiec 14,45m³ surowca wielkowymiarowego dębowego. Drewno zostało przewiezione na plac ekspozycyjny przy Leśnictwie Nowy Dwór i wyłożone do oględzin przedstawicielom rynku krajowego i zagranicznego.

Fot.1 Plac ekspozycyjny przy Leśnictwie Nowy Dwór (Nadleśnictwo Runowo).

 W prezentowanym przez nas surowcu znalazła się kłoda wykazująca cechy szczególne - "stalową korowinę" co uatrakcyjniło nasz pakiet handlowy. Ostatecznie, spośród wielu ofert zakupu, najwyższą cenę zaproponował przedstawiciel przemysłu drzewnego z zagranicy.

Fot. 2 Kłoda dębowa o masie 1,77m³ Pozyskana w Leśnictwie Aleksandrowiec.

           Na zdjęciu kol. Diana Korol i kol. Marcin Klapczyński.

 

       Podsumowując dotychczasową gospodarkę drewnem należy sformułować jeden wniosek - dobra współpraca pracowników terenowych z biurem, elastyczne podejście do klienta i solidne zaplecze usługodawców stały się furtką do naszego wspólnego sukcesu.