Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Kontakt do rzecznika prasowego Nadleśnictwa Różanna:

Janusz Flies

tel. (52) 382 05 16
tel. kom. 604 053 441
różanna@torun.lasy.gov.pl janusz.flies@torun.lasy.gov.pl

 


Ośrodek Hodowli Zwierzyny Różanna

Nadleśnictwo Różanna prowadzi samodzielnie gospodarkę łowiecką na obszarze około 9000 ha. Komfortowe warunki w naszej kwaterze myśliwskiej sprzyjają wypoczynkowi grup łowieckich. Zapraszamy też inne osoby zainteresowane pobytem w naszych lasach.

OHZ Różanna gospodaruje na jednym z siedmiu obwodów łowieckich  pozostających w zarządzie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Obwód łowiecki Nr 77 zajmuje powierzchnię ok. 9 139 ha, z czego prawie 50 % stanowią lasy. Teren z rozrzuconymi kompleksami leśnymi i otaczającymi je rzekami daje myśliwemu możliwość przeżycia niezapomnianej przygody. Tereny rolnicze to w przeważającej części  kukurydza i zboża oraz rzepaki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W OHZ Różanna organizowane są polowania indywidualne dla małych grup myśliwych, oraz  polowania  zbiorowe. Do każdego polowania zapewniany jest tłumacz języka angielskiego lub niemieckiego. 
 
Gospodarka łowiecka
W łowisku znajdują się 54 ambony. Przez cały rok utrzymywanych jest 20  nęcisk dla dzików, z których dodatkowo zimą korzystają inne zwierzęta. Dla wzbogacenia naturalnej bazy żerowej zwierzyny, na poletkach łowieckich i pasach zaporowych o powierzchni prawie 8,00 ha uprawiane są rośliny chętnie przez nią zjadane. Dzięki temu ograniczane są szkody w lesie i na polach. Karma niezbędna do zimowego dokarmiania zwierzyny pochodzi z blisko 8 ha uprawianych gruntów rolnych oraz  od okolicznych rolników.
 
Zwierzyna
Na terenie OHZ występują jelenie, sarny, dziki . Można także spotkać prawie wszystkie gatunki  zwierzyny drobnej. W każdym z licznych oczek wodnych spotkać można wiele gatunków kaczek a w zakrzewieniach bażanty nie należą do rzadkości. Populacja lisa szacowana jest na ponad sto sztuk i każdy amator trofeum w postaci lisiej skórki będzie miał na co popolować. Analiza walorów przyrodniczo łowieckich obwodu nr 77, wskazuje na potencjalnie dobre warunki dla bytowania zwierzyny drobnej, dlatego Nadleśnictwo Różanna jako zarządca obwodu podejmuje  działania w tym kierunku.
 
Sarny
Populacja sarny na terenie obwodu liczy około 300 sztuk i oscyluje na optymalnym poziomie,  zgodnym z możliwościami żywieniowymi łowiska, określonymi w wieloletnim łowieckim planie hodowlanym. Populacja sarny oceniana jest na ustabilizowaną płciowo.Trofea zadowolą nawet najbardziej wymagających. W związku z tym, w ciągu sezonu łowieckiego pozyskiwanych jest 30 - 35 rogaczy, ponadto można strzelać kozy i koźlęta w ilości wynikającej z zatwierdzonych planów łowieckich. Większość rogaczy pozyskiwanych jest w terenie polnym.  Polowania odbywają się głównie na początku sezonu i latem w czasie rui.
 
Jelenie
Populacja jelenia na terenie OHZ  liczy około 180 sztuk. Ilość ta jest zgodna z pojemnością łowiska i ilością określoną w wieloletnim łowieckim planie hodowlanym. Struktura płci jest także ustabilizowana.  W przeciętnym sezonie łowieckim przeznacza się do odstrzału 11 byków. Podczas polowań organizowanych w czasie rykowiska pozyskiwane są często byki o masie trofeum 4-7 kg. Optymalne są polowania indywidualne dla dwuosobowych grup w drugiej połowie września. Poza bykami, organizowane są także polowania na łanie i cielęta.
 
Dziki
Duża powierzchnia zasiewów kukurydzy sprzyja rozwojowi populacji dzików. Roczny plan pozyskania dla tego gatunku wynosi ponad 100 sztuk. Spotkanie dzika na każdym polowaniu jest niemalże pewne.
 
Zakwaterowanie
Myśliwi polujący w naszym obwodzie goszczą w kwaterze myśliwskiej Pobrdzie, Kwatera serwuje tradycyjne polskie jedzenie,  jest także możliwość ułożenia własnego menu. W pobliżu zlokalizowane są także liczne  gospodarstwa agroturystyczne, dysponujące bazą noclegową. 
 
Odległość
Odległość do lotniska w Warszawie – ok. 250 km, Odległość do portu lotniczego i morskiego w Gdańsku – ok. 200 km, Odległość do przejścia granicznego w Świecku – ok. 350 km, Najbliższe miasto Koronowo – 10 km,
 
Lokalne atrakcje Koronowo – miasto liczące ok. 11 tyś. mieszkańców z ponad 760-letnią historią  zapisaną licznymi zabytkami takimi jak np: kościoły, most kolejki wąskotorowej, rynek miasta. Pobyt dodatkowo uatrakcyjnia dobrze rozwinięta sieć gastronomiczna. Pozostałe atrakcje wypełniające czas aktywnego wypoczynku na pojezierzu to między innymi: zwiedzanie leśnych ścieżek dydaktycznych, spływy kajakowe po Zalewie Koronowskim i rzeką Brda, dzięki a także  jazda konna.