Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

To dzięki pracy, wiedzy i doświadczeniu leśników lasów w naszym kraju przybywa

Ważnym zadaniem hodowli lasu jest zapewnienie trwałości istnienia lasu i ciągłości użytkowania jego wielofunkcyjnych zasobów.Tak więc wszelkie powierzchnie na których został usunięty drzewostan, (w ramach planowych cięć, czy też klęsk tj. pożary, wichury) muszą być odnowione. Zgodnie z ustawą o lasach  na ponowne wprowadzenie lasu w miejsce, gdzie go usunięto (odnowienie lasu) leśnicy mają 5 lat. Przy sprzyjających warunkach odnowienie lasu może nastąpić naturalnie, poprzez obsiew nasion z dojrzałych drzew otaczających odnawianą powierzchnie, lub odrośli z pni usuniętych drzew, (odrośla spotykamy np. u olsz i wierzb). Najczęściej jednak odnawiamy las w sposób sztuczny, poprzez wysiew nasion lub sadzenie. Odnowieniu lasu towarzyszą czynności uprawy gleby i poprawy warunków glebowo-siedliskowych a następnie pielęgnacji drzewostanu i siedliska. Ważnym elementem odnowienia jest wiedza leśników, którzy dopasowują składy gatunkowe drzewostanów i rębnie ( rębnia – działanie mające na celu uzyskać nowy drzewostan poprzez jego wycięcie po uzyskaniu dojrzałości) do istniejących warunków przyrodniczych. Z hodowlą lasu związana jest także gospodarka szkółkarska i nasiennictwo, które pomagają zaopatrywać nadleśnictwo w sadzonki dobrej jakości. W celu zwiększania zasobów leśnych hodowla lasu zajmuje się także zalesieniami, (zalesienie- wprowadzenie lasu na tereny, na których wcześniej nie występował np. tereny porolne). Niestety nie wszystkie lasy są swoim składem gatunkowym odpowiednio dopasowane do terenu, na którym rosną, stąd też zadaniem Lasów Państwowych jest ich przebudowa aby uzyskać lasy, zapewniające realizacje celów trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

W ostatnich latach na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Różanna każdego roku sadzi się około 900 tysięcy młodych drzew, na powierzchni około 100 ha.  Najwięcej wprowadzamy młodych sosen, buków i dębów. Nie martwmy się więc, kiedy w lesie spotkamy ludzi ścinających dojrzałe stare drzewa, na ich miejscu już  wkrótce pojawi się nowy las. A pozyskane w ten sposób drewno zostanie racjonalne wykorzystane na potrzeby każdego z nas.