Zasoby leśne

Drzewostany Nadleśnictwa Różanna to przede wszystkim bory sosnowe na siedliskach borowych. Dominuje Bór świeży i Bór Mieszany świeży.

Użytkowanie lasu

Drewno było, jest i będzie jeszcze przez wiele lat najważniejszym produktem lasu. Dzięki swoim unikalnym właściwościom jest surowcem niezastąpionym w wielu dziedzinach życia człowieka.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Różanna prowadzona jest od 01.01.2016 Roku w oparciu o nowy plan urządzenia lasu

Łowiectwo

Nadleśnictwo Różanna prowadzi samodzielnie gospodarkę łowiecką na obszarze około 9000 ha. Komfortowe warunki w naszej kwaterze myśliwskiej sprzyjają wypoczynkowi grup łowieckich. Zapraszamy też inne osoby zainteresowane pobytem w naszych lasach.

Certyfikaty

Certyfikat daje gwarancję, że kupowane przez odbiorców drewno zostało wytworzone w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu, z uwzględnieniem nowoczesnych wymagań zrównoważonego rozwoju.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy i Świeciu nad Wisłą powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Nadleśnictwa Różanna.