Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie Lasu

Drewno było, jest i będzie jeszcze przez wiele lat najważniejszym produktem lasu. Dzięki swoim unikalnym właściwościom jest surowcem niezastąpionym w wielu dziedzinach życia człowieka.

Użytkowanie lasu to dział gospodarki leśnej, który zajmuje się planowaniem i racjonalnym wykorzystaniem użytków leśnych w postaci drewna, produktów ubocznego użytkowania (grzyby, jagody, łowiectwo) oraz ochrona lasu.

Użytkowanie dzielimy na: użytkowanie główne, czyli pozyskanie drewna, które dokonuje się tak aby nie przekroczyć ilości przyrastającej oraz użytkowanie uboczne, które sprowadza się głownie do pozyskania runa leśnego, owoców nasion itp., oraz użytkowanie łowieckie.

Drewno jest oczywiście głównym produktem dostarczanym przez lasy. Roczny etat wynosi około 65 tys. m3 netto (bez drobnicy) użytkowania głównego. Z tej ilości ok. 38 tys. m3 drewna pochodzi z cięć rębnych, natomiast ok. 27 tys. m3 cięć pielęgnacyjnych (tzw. przedrębnych), Udział najważniejszych grup sortymentów przedstawia się następująco: drewno wielkowymiarowe - 42 %, drewno średniowymiarowe - 58 %. Oprócz drewna pozyskiwane są także choinki. Wśród tzw. użytków ubocznych na wymienienie zasługują m.in. płody runa leśnego (grzyby, jagody)- głównie na potrzeby własne zbierane przez okolicznych mieszkańców.

W Nadleśnictwie Różanna z roku na rok wzrasta ilość pozyskiwanego drewna z użyciem najnowocześniejszych technologii za pomocą harvesterów czyli maszyn wielooperacyjnych ("kombajnów leśnych").