Rezerwaty przyrody

Piątek 6 września to wielki dzień dla Nadleśnictwa Różanna. To właśnie dzisiaj w południe został odsłonięty kamień upamiętniający wspaniałego człowieka, wieloletniego nadleśniczego naszej jednostki Jana Rychlickiego. Uroczystość odbyła się w urokliwym miejscu nad Zalewem Koronowskim na skraju rezerwatu „Różanna Dęby”

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu są to wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyka i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody nazywamy pojedyncze , okazałe bądź osobliwe twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia. Najbardziej znaną i najliczniejszą kategorią są sędziwe drzewa.

Użytki ekologiczne

Uzupełnieniem całego systemu obszarów chronionych są wprowadzone ustawą z 16 października 1991 roku o ochronie przyrody, nowe formy ochrony a mianowicie: stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo krajobrazowe.