Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody nazywamy pojedyncze , okazałe bądź osobliwe twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia. Najbardziej znaną i najliczniejszą kategorią są sędziwe drzewa.