Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody "Różanna Dęby"

Dotychczas jedyny na terenie Nadleśnictwa Różanna rezerwat. Położony w malowniczym miejscu na brzegiem Zalewu Koronowskiego.

Rezerwat przyrody "Różanna Dęby" im. nadleśniczego Jana Rychlickiego
 
To rezerwat częściowy o powierzchni ogólnej 5,94 ha. utworzony na podstawie Rozporządzenia nr 14/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2002 r.
   
Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie ze wględów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, występującego tu 200-letniego drzewostanu dębu szypułkowego, o charakterze naturalnym. Rezerwat położony jest w obrębie Różanna, leśnictwo Różanna, w oddziale 126f. Wokół rezerwatu wyznaczono otulinę o powierzchni 10,95 ha.

Ważniejsze informacje:
zbiorowiska i zepoły roślinne:
  • Grąd sukontynentalny (Tilio-  Carpinetum),
  • Świetlista dąbrowa (Potentillo albae - Quercetum),
  • zachodzące procesy - grądowienie - stopniowa naturalna eliminacja gatunków wprowadzonych sztucznie na rzecz gatunków charakterystycznych dla grądu.
 
  • zagrożenia - brak istotnych zagrożeń (ewentualne zamieranie dębów),

Bieżące działania mają na celu utrzymanie dobrego stanu zdrowotnego i sanitarnego drzewostanu.