Wydawca treści Wydawca treści

Położenie i zasięg

NADLEŚNICTWO RÓŻANNA - jedno z mniejszych nadleśnictw w Polsce. Największa atrakcja terenu to Zalew Koronowski. Doskonałe warunki do turystyki pieszej i rowerowej, wędkarstwa i żeglarstwa. Oaza spokoju. Lasy obfitujące w grzyby, jagody i inne owoce runa leśnego.

Nadleśnictwo Różanna położone jest w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Swoim zasięgiem obejmuje lasy o pow. 11,3 tys. ha, które leżą na terenach dwóch powiatów oraz czterech gmin. W jego skład wchodzą 2 obręby leśne podzielone na 9 leśnictw. 

 1. Obręb Różanna, Leśnictwa:
 • Krówka, 
 • Różanna 
 • Kadzionka,
 • Tylna Góra,
 • oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny Pobrdzie.

    2. Obręb Stronno, Leśnictwa

 • Pólko,
 • Aleksandrowiec,
 • Wilcze Gardło,
 • Stronno
 • Ługowo
 • Na terenie leśnictwa Wilcze Gardło znajduje się szkółka leśna.

  

Lasy Nadleśnictwa położone są w dorzeczu Wisły i Brdy, w krainie przyrodniczo-leśnej III Wielkopolsko-Pomorskiej. Podział na dzielnice przyrodniczo-leśne przedstawia się następująco:
 

Pojezierze Krajeńskie: (cały obręb Różanna i większość obrębu Stronno
Mezoregion Doliny Brdy (80 % pow.),
Mezoregion Wysoczyzny Krajeńskiej (2,5 % pow.),
 

Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie: (wschodni fragment Stronno - 17,5 %)
Mezoregion Wysoczyzny Świeckiej (17,5 %).

Położenie Nadleśnictwa Różanna Bezpośrednie sąsiedztwo miasta Bydgoszczy oraz zwarte kompleksy leśne otaczające wody Zalewu Koronowskiego i rynny Jezior Byszewskich stanowią o dużej atrakcyjności turystycznej tego obszaru. Duża liczba ośrodków wypoczynkowych oraz zgrupowanie wokół Zbiornika Koronowskiego prywatnych domków wypoczynkowych determinuje wzmożony ruch turystyczny, głównie w okresie letnim. Przez Nadleśnictwo Różanna przebiegają liczne szlaki turystyczne piesze oraz trasy rowerowe i trasy spływów kajakowych. Na wodach Zalewu i jezior uprawiane są sporty żeglarskie i motorowodne. Odwiedzają ten teren licznie wędkarze oraz amatorzy grzybów i innych płodów runa leśnego. Nadleśnictwo Różanna jest terenem, na którym występują liczne gatunki zwierzyny leśnej oraz stanowiska roślin chronionych. W latach 1956-62 utworzono Zalew Koronowski, który jest obecnie główną atrakcją turystyczną. Zbiornik ma kształt nieregularny o długości 36 km. Maksymalna głębokość dochodzi do 20-21,2 m. w tzw. basenie głównym, poniżej osady Wymysłowo. Długość linii brzegowej sięga 102 km. Akwen leży w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zbiornika Koronowskiego i jest częścią strefy ochronnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz graniczy z Obszarem chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich.